Apie projektą

Apie projektą

 

Mokslinių tyrimų projektas „LDK paveldo „dalybos“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių, tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“ buvo pradėtas įgyvendinti 2006 m. ir tęsėsi iki 2008 m. pabaigos. Šio projekto tikslas - plėtoti, integruoti bei įgyvendinti reikšmingus ir metodologiškai naujus modernių tautų ir valstybių, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, tapatybių ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos bei etninių grupių (lietuvių, lenkų, rusėnų, žydų, totorių, rusų, šių dienų baltarusių ir ukrainiečių ir kt.) tapatybių XIV–XXI a. pradžioje teorinius, istorinius, sociologinius bei filologinius tyrimus.

 

Projektas siekia modernizuoti lituanistikos moksluose galiojančią LDK tradicijų tyrimo metodologiją bei Lietuvos etninių grupių tapatybių formavimosi XIV–XXI a. pradžioje sampratą. Projekte tiriami iš tradicinių istoriografijų ateinantys stereotipiniai vaizdiniai, į LDK bendrabūvio tradicijas orientuoti tapatumai.

 

2007 m. etape buvo įvestas naujas projekto akcentas – pradėti tirti tokie integraciniai procesai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje kaip Brastos bažnytinė unija, politinės tautos problema, 1791 m. konstitucijos genezė ir pan. Taip pat projekte analizuojama, kaip modernių valstybių tautų ir Lietuvos etninių grupių tapatybės atsirado ir plėtojosi sąveikaudamos su įvairiomis etninėmis, kalbinėmis ir konfesinėmis grupėmis bei kultūromis.

 

Tarpdisciplininiams LDK istorijos ir tapatybės raidos tyrimams šis projektas telkia kelių svarbiausių lituanistikos institucijų – Vilniaus universiteto Istorijos ir Filologijos fakulteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto bei Socialinių tyrimų instituto – mokslininkus, atstovaujančius skirtingoms istorijos, politologijos, filologijos mokslo šakoms ir atskirai tiriančius įvairius LDK istorijos, modernių tautų bei Lietuvos etninių grupių tapatybių istorinės raidos aspektus.

 

Projekte taip pat dalyvauja mokslininkai iš užsienio šalių: Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, kurie taip pat intensyviai vykdo LDK istorijos ir LDK tradicijų modernių valstybių tautų istorinės sąmonės perspektyvose tyrimus.