Naujienos

Tarptautinė konferencija „Kalba, erdvė ir tapatybė“

 

2012 m. lapkričio 16 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete organizuojama tarptautinė konferencija „Kalba, erdvė ir tapatybė“. Tai baigiamasis mokslinio projekto „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis:miestai ir miesteliai“ renginys. Projektą remia Lietuvos mokslo taryba.“

 

Konferencijos programa

 

Pranešimų tezės

 

 

Kaip kalbame ir kalbėsime Lietuvos miestuose?

 
 
 

Visame pasaulyje pastaruosius pora šimtmečių ryškiausi kalbiniai pokyčiai vyksta dėl vis intensyvėjančios urbanizacijos. Miestuose yra didžiausia vartojamų kalbų ir kalbinių atmainų įvairovė, čia greičiausiai kinta kalbų pasirinkimas bendravimui įvairiose sferose, čia sparčiausiai keičiasi kalbinės nuostatos. Miestuose randasi pirmosios kalbinės naujovės, kurios ima plisti kitur, miestų kalbinė elgsena daro didelį poveikį visai visuomenei. Miestų gyventojai linkę greičiau keisti savo kalbinę laikyseną, jų kalbinis elgesys ne tik atspindinti konkretaus laikotarpio kalbinę situaciją, bet ir duoda pagrindą rengti ateities lingvistines prognozes.

 

Į klausimą, kaip kalbame ir kalbėsime Lietuvos miestuose, ieško atsakymo projektas „Miestai ir kalbos".