„Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“

 

2010 m. pradėtas naujas miestų kalbų tyrimo projektas „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“.

 

Projektą vykdanti institucija

 

Vilniaus universitetas

 

 

Projekte dalyvaujančios institucijos:

 

  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Lietuvių kalbos institutas


Projektą remia Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-2-18)

 

Projekto trukmė

2010-2012 m.

 

Projekto tikslas

ištirti dabartinę Lietuvos miestų ir miestelių sociolingvistinę ir ekolingvistinę situaciją, gyventojų kalbinį elgesį, kalbinį repertuarą, kalbinių atmainų pasirinkimą vartojimui įvairiose privataus ir viešojo gyvenimo srityse ir kalbines nuostatas ir parengti sociolingvistinę situaciją atspindinčių Lietuvos žemėlapių rinkinį.

 

Projekto uždaviniai

parengti universalų metodologinį sociolingvistinio žemėlapio modelį, leidžiantį geografiniu principu atspindėti susisklosčiusią sociolingvistinę ir ekolingvistinę situaciją, kad šio modelio pagrindu galima būtų nuosekliai stebėti ir tirti Lietuvos sociolingvistinės situacijos raidą ir atlikti ilgalaikės perspektyvos lyginamuosius tyrimus; kiekybiniais metodais ištirti dabartinę Lietuvos sociolingvistinę padėtį: Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų kalbinį repertuarą, kalbų ir tarmių mokėjimą, t.y. deklaruojamą kalbinę kompetenciją, ir vartojimą įvairiose sferose ir kalbines nuostatas; kiekybinių sociolingvistinių duomenų pagrindu parengti žemėlapių rinkinį, parodantį kalbinį elgesį, kalbines nuostatas ir įvairių veiksnių (amžiaus, lyties, išsilavinimo, tautinės tapatybės, gimimo ir gyvenamosios vietos, sėslumo ir kt.) sąsajas, visoje Lietuvoje ir atskiruose regionuose bei kalbinėse bendruomenėse; kokybiniais metodais (giluminis interviu) ištirti atskirų atsirinktų regionų, miestų ir miestelių kalbinio elgesio ypatumus, valstybinės kalbos, tautinių mažumų, užsienio kalbų, tarmių mokėjimą, vartojimą ir kalbines nuostatas ir sąsajas su tautine tapatybe bei kitais veiksniais (amžiaus, išsilavinimo ir kt.); remiantis gautais rezultatais, parengti studiją, atskleidžiančią sociolingvistinę ir ekolingvistinę situaciją; parengti plačiajai visuomenei skirtą leidinį su sociolingvistiniais žemėlapiais; suorganizuoti projekto rezultatų sklaidai skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją.

 

Dalyviai

 

Projekto vadovė

Doc. dr. Meilutė Ramonienė

Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra

 

 

Vilniaus universitetas

doc. dr. Loreta Vilkienė

VU Lituanistinių studijų katedros docentė

 

dr. Eglė Gudavičienė

VU Lituanistinių studijų katedros asistentė

 

doc. dr. Jelena Brazauskienė

VU Rusų filologijos katedros vedėja, docentė

 

doc. dr. Ala Lichačiova

VU Rusų filologijos katedros docentė

 

doc. dr. Regina Kliukienė

VU Lietuvių kalbos katedros docentė

 

dr. Kinga Geben

VU Polonistikos centro lektorė

 

Viktorija Jonikova

VU Filosofijos fakultetas Sociologijos katedros lektorė

 

doc. dr. Dovilė Krupickaitė

VU Gamtos mokslų fakulteto geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė

 

 

Lietuvių kalbos institutas

doc. dr. Laima Kalėdienė

Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė

 

dr. Laima Nevinskaitė

Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus darbuotoja

 

 

Vytauto Didžiojo universitetas

 

prof. dr. Ineta Dabašinskienė

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė

 

Irina Lukašenko

Vytauto Didžiojo universitetoHumanitarinių mokslų fakulteto jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

 

Užsienio šalių konsultantai

 

dr. Gabrielle Hogan-Brun

Bristolio ir Bazelio universitetų mokslo darbuotoja

 

dr. Monica Barni

Sienos universiteto asocijuota profesorė